ประเด็นระดับโลก มุมมองระดับภูมิภาค เข้าร่วมเวทีกลางที่ Thessaloniki Doc Fest’s Pitching Forum

เรื่องราวของสงครามและจำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำลายล้าง การอพยพข้ามพรมแดน การต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน และการต่อสู้เพื่อช่วยโลกที่ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นหัวข้อหลักที่จัดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคมระหว่างการประชุม Thessaloniki Pitching Forum ซึ่งเป็นการร่วมผลิตและร่วม – แพลตฟอร์มทาง การเงินของเทศกาลภาพยนตร์สารคดี Thessaloniki โครงการ 14 โครงการที่เป็นตัวแทนของผู้สร้างภาพยนตร์จาก 21 ประเทศจะนำเสนอต่อหน้าผู้ชมที่เป็นแขกรับเชิญจากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงผู้ผลิต ผู้แพร่ภาพกระจายเสียง...