เกม Marvel ใหม่จะไม่เชื่อมต่อเหมือน MCU: นี่คือเหตุผล

Marvel Games ได้เปิดเผยว่าเหตุใดเกม Marvel’s Spider-Man 2, Iron Man และ WW2 Captain America & Black Panther จึงไม่แบ่งจักรวาล Marel Gaming Universe Unconnected...